GREKISKA, LATIN, SVENSKA
för nyfikna elever och intresserad allmänhet

Hästhuvud från Parthenons östgavel
Hästhuvud från Parthenons östgavel,
av Goethe kallat "das Urpferd" ('urhästen' - hästens idé), nu i British Museum, London

Till tjänst för mänskligheten gives å denna sida dokument som avser
dels den grekisk-romerska antiken, såväl (kultur)historia ,
som språk, grekiska resp. latin (inte bara klassiskt),
dels svensk grammatik och språkhistoria .
- Alla dokument som kan laddas hem är pdf-filer - FoxPDF Reader rekommenderas livligt -
i regel "zippade" med hjälp av programmet 7-zip.

Som en bakgrund allra först ett starkt beskuret indo-eoropeiskt språkträd,
som schematiskt illustrerar jordens största språkfamilj, tillika ett test
för den nyfikne.
spraaktraed.jpg
Du kan ladda hem denna bild (i stort format) med ett facit till uppgifterna här .
I anslutning till detta en kortfattad presentation (8 sidor) av två slag av språksläktskap - genetisk resp. typologisk - inkluderande bl.a. en uppräkning av världens språkfamiljer – Typologi (223 kB).

GREKISK OCH ROMERSK HISTORIA i form av kronologiska stolpar , tillbaka
38 sidor - en rätt diger fil - 855 kB, icke utan illustrationer, dock inga från senare tider som dessa:

Giorgio_de_Chirico_Odysseus_1968.jpg       Nikos_Engonopoulos_(1907-85)_Odysseus_hemkomst.jpg
Giorgio de Chirico Odysseus 1968 Nikos Engonopoulos (1910-85)
Odysseus hemkomst

EN GREKISK MINIANTOLOGI med textutdrag från  Tillbaka
Platons Apologi (senare delen av första talet där Sokrates
talar om sin syn på döden och sin egen verksamhet),
Homeros Iliad de 14 första raderna (i andra sången, 211 ff)
av Thersites-episoden (resten i översättning,
kompletterad med Frödings Tersites ),
Nya Testamentet dels Apg 17:16-21, dels Joh 19:14-22
och slutligen det uppseendeväckande val Intafrenes fru gjorde
enligt Herodotos , III, 118-119.
- En textdel antingen utan illustrationer (202 kB) eller med illustrationer (835 kB)
och en kommentardel (262 kB).

Grammatikhänvisningarna avser Solders, Grekisk skolgrammatik .
Men Solders grammatik finns numera att köpa endast på antikvariat. På senare år har jag därför gjort ett kompakt grammatiskt kompendium för grekiska (1476 kB) som förhoppningsvis kan vara till nytta för den som vill orientera sig i klassisk grekiska.
em_transp.gifDet grekiska typsnitt som använts både i miniantologien och i det grammatiska kompendiet är Greek Old Face. Ladda gärna hem det om du vill skriva klassisk grekiska själv, men du behöver det ej för att kunna läsa pdf-dokumenten - det är inbäddat i pdf-filerna.
em_transp.gifOm andra fonter som gör det möjligt att skriva klassisk grekiska - och en mängd andra språk och matematiska symboler, valutatecken m.m. se en annan av mina sidor Links_and_fonts. Där får du tips om både ASCII-/ANSI-fonter och Unicode-fonter.

Romersk golvmosaik
'Känn dig själv'
Golvmosaik från en villa vid Via Appia; romersk kejsartid

För den latin- och/eller svenskstuderande:
LATIN :
För den som vill skaffa sig en viss inblick i latinsk formlära, Tillbaka
syntax och ljudhistoria kan Grammatica Latina tjäna ett syfte.
(Omarbetat, utökat och förbättrat oktober 2002, 195 kB.)
 
Som underlag för en orientering i latin i någon folkbildningsverksamhet finns Aurea dicta (171 kB) – ett paket bestående av en textdel och en ordlista med kommentarer. De sju första textsidorna (av inalles tolv) utgörs av just aurea dicta, d.v.s. kända latinska citat. Grammatikhänvisningarna gäller Grammatica Latina.
 
Ett urval med latinsk poesi av Catullus, Horatius, Ovidius och Martialis lockar dig kanske. (Ovidius Quattuor aetates kompletterad med översättningar av dels motsvarande del ur Hesiodos Verk och dagar, dels Verglius fjärde eklog .) Textdel (63 kB) och kommentardel (246 kB) som även innehåller en latinsk verslära med de vanligaste versmåtten. Denna verslära finns också separat . (98 kB.)
 
MIXTUM COMPOSITUM innehåller latinsk prosa:
Caesar - om galler och germaner (några bilder nedan),
Cicero - Damoclessvärdet (en lite lustig illustration nedan),
Livius - våldtäkten på Lucretia - en vändpunkt i tidig romersk historia (bilder nedan),
Seneca - tre alltjämt aktuella brev till Lucilius,
Petronius - varulvsberättelsen i Cena Trimalchionis,
Tacitus - dels ur Germania, dels om Nero, tillsammans med Suetonius .
Och från senare tider
ruskiga recept ,
penningens evangelium (enligt Carmina Burana ), 1
en "facetiae" av Poggio Bracciolini ,
Ludvig Holbergs karakteristik av olika europeiska folk
hämtad från hans "reseroman" Nicolai Klimii iter subterraneum ('Niels Klims underjordiska resa')2, inspirerad av bl.a. Jonathan Swifts Gullivers resor och stundtals minst lika elakt roande.
Därtill ytterligare något litet.
 
Några mindre illustrationer ingår i textdelen (361 kB)
- och i kommentardelen (320 kB),
dock (av utrymmesskäl mätt i kB) icke dessa med anknytning till Caesars skildring:

galliska krigare     romerska soldater i arbete     vård av sårad romersk soldat     romerska vapen

Vill du se dem i större format och med vissa förtydliganden
kan du gå hit och ladda hem dem också.

Honoré Daumier kommenterade 1842 i en serie bilder kända ställen i den antika litteraturen, bl.a när Damocles enligt Cicero "inte ville vara lycklig längre":
Daumier_damocles_1842.jpg
Denna bild återfinns i större format tillsammans med Daumiers hela serie
denna förträffliga schweiziska site. Välj Mythen in der darstellenden Kunst.
I galleriet finns även mycket annat av intresse att ta del av!

Våldtäkten på Lucretia och hennes självmord har fascinerat många stora backani1.gif konstnärer. Ett urval med bilder i litet format med länkar till större på de förnämliga siter, varifrån de hämtats:

botticelli_Lucretia-historien_c._1496-1504.jpg
Botticelli Lucretia-historien c. 1500.
Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, USA

Tizian Våldtäkten på Lucretia c. 1568-71 Il_Sodoma_Lucrezia_1513.jpg Tizian Lucretias självmord, 1515
Tizian
Våldtäkten på Lucretia
( Tarquinius och Lucretia )     
c. 1568-71
Fitzwilliam Museum,
Cambridge
Il Sodoma Lucrezia 1513       
Museum of Fine Arts,
Budapest
Tizian
Lucretias självmord
1515
Kunsthistorisches Museum, Wien
parmigianino_lucretia_trol._1539.jpg Paolo_Veronese_Lucretia_c._1580.jpg rembrandt_lucretia_1666.jpg
Parmigianino
Lucretia trol. 1539
National Gallery of Art,
Washington D.C.
Veronese Lucretia c. 1580
Kunsthistorisches Museum,
Wien
Rembrandt Lucretia 1666
Institute of Arts, Minneapolis

lorenzo_lotto_Kvinna_med_teckning_av_Lucretia_c._1530-33.jpg

Lotto Kvinna med teckning av Lucretia c. 1530

Lottos målning skiljer sig från de andra: huvudperson är en kvinna samtida med konstnären, medan Lucretia – på väg att ta sitt eget liv – syns bara som en teckning. Varför visar kvinnan upp denna teckning (samtidigt som hon tittar uppfordrande på betraktaren)? Och vad ligger förresten på bordet till höger om damen? En uppförstorad detaljbild ger ett möjligt svar.

Andra som på duk framställt Lucretias sista handling är Albrecht Duerer, Lucas Cranach d. ä.,
Jan van Scorel och Artemisia Gentileschi - och det två gånger, liksom Rembrandt (1664).
Och en andra gång gav sig Tizian i kast med våldtäktsscenen.

1  I anslutning till Carmina Buranas "Evangelium secundum marcas argenti"
finns i kommentardelen den äldsta svenska satiren,
En skemptan myklæ (på fornsvenska med inskjutna ordförklaringar).
I sin tur, i viss mån belysande denna text, ingår utdrag ur
biskop Hans Brasks göromåls- och inköpslista och hans matordning ,
(på fornsvenska med översättning parallellt) och en bild av hans berömda sigill.
Den gemensamma nämnaren för texterna är MAT - eller mer korrekt mängden mat. Ett exempel: efter en stadig middag lät biskopen på juldagskvällen
bordet och magen välsignas av
oxstek; vilt med spad; nystekt unghöns eller småfåglar;
aladåb av tungor med russin och mandel; färsk fisk med saltvatten;
"kall-skuret"; klenäter och gammal ost
.
Här kan du ladda hem bara satiren och Brasks matordning - 60 kB.

2  För några år sedan roade jag mig med att översätta denna frejdiga och delvis alltjämt aktuella roman. Den intresserade kan kontakta mig.

En medeltida, kristligt uppbygglig berättelse, som återkommer hos bröderna Grimm, med titeln Salvatica kan vara lämplig att fortsätta med efter en nybörjarbok, tämligen lätt sammanhängande text, inte alltför kort (185 rader - 66 kB).

SVENSKA
En liten anspråkslös överblick över svensk språkhistoria (49 kB)
kanske är nyttig för nybörjaren inom nordiska språk?
Vill du ta en titt på innehållet så varsågod !

Den som har svårt med satsdelar men inte är rädd för att pröva ett annat grepp
än det som läroböcker i svenska vanligen tar kan försöka med fältanalys (254 kB), i grammatikens värld en nykomling, bara drygt 50 år gammal,
som inte har den latinska grammatiken och det latinska språket som förebild.
I kompendiet ingår även ytterst kortfattat bl. a. avsnitt om bisatsers satsdelsfunktion, olika slag av attribut och som illustration till begreppet redundans Hans Alfredsons feltryska .
Önskar du se mitt bidrag när du är uppkopplad, har du möjlighet här .

Synestesi, metonymi, anafor, oxymoron, katakres
och andra retoriska och stilistiska termer presenteras (med exempel) ytterst kortfattat på två sidor. (Ingår också i ovanstående svenska grammatiska kompendium.)

Du är besökare nr

Till huvudsidan In Arcadia backani1.gif

mailadress

Valid HTML 4.0!   Valid CSS!